Naše osnovne dijelatnosti su trgovina, reciklaža i izvoz sekundarnih sirovina – metala ( željezo, bakar, cink,aluminij,mesing,olovo,inox, bronca i druge sirovine), te priprema metala za topljenje u željezarama i ljevaonicama.

EKO DINO d.o.o.
OTKUPNA STANICA
Slavonska avenija 15
10000 Zagreb
Telefon: 01 2404 536
Fax: 01 2404 547
Mob: 099 8834 968
E-mail: ekodino@ekodino.hr
Kako do nas